• Svar på de 25 spørgsmål og find ud af, hvilket parti du er mest enig med.

 • Der bør være højere afgifter på forbrugsgoder, der medfører større CO2-udledning - f.eks. flyrejser eller oksekød
  Helt enigEnigHverken ellerUenigHelt uenigVed ikke
 • Indsatsen for at forbedre miljøet må ikke gå så vidt, at den skader virksomheders evne til at konkurrere med udlandet
  Helt enigEnigHverken ellerUenigHelt uenigVed ikke
 • Regionerne skal fortsat have ansvaret for sygehuse og hospitaler
  Helt enigEnigHverken ellerUenigHelt uenigVed ikke
 • Der bør i højere grad indføres brugerbetaling på sundhedsydelser
  Helt enigEnigHverken ellerUenigHelt uenigVed ikke
 • Flygtninge skal lettere kunne få familiesammenføring til Danmark
  Helt enigEnigHverken ellerUenigHelt uenigVed ikke
 • Den lavere økonomiske ydelse til nytilkomne udlændinge skal bestå
  Helt enigEnigHverken ellerUenigHelt uenigVed ikke
 • Kontanthjælpsloftet bør fjernes
  Helt enigEnigHverken ellerUenigHelt uenigVed ikke
 • Det er vigtigere at bekæmpe kriminalitet ved at hæve straffene end ved forebyggende, socialt arbejde
  Helt enigEnigHverken ellerUenigHelt uenigVed ikke
 • Den nuværende grænsekontrol skal fortsætte
  Helt enigEnigHverken ellerUenigHelt uenigVed ikke
 • Skoledagene er for lange i folkeskolen
  Helt enigEnigHverken ellerUenigHelt uenigVed ikke
 • Størstedelen af overskuddet i statskassen - også kaldet det økonomiske råderum - skal bruges på velfærdsservice i den offentlige sektor
  Helt enigEnigHverken ellerUenigHelt uenigVed ikke
 • Udenlandsk arbejdskraft skal have lettere adgang til Danmark
  Helt enigEnigHverken ellerUenigHelt uenigVed ikke
 • Topskatten bør lettes
  Helt enigEnigHverken ellerUenigHelt uenigVed ikke